Oznámenie č. 390/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva

Platnosť od 28.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.