Vyhláška č. 39/2018 Z. z.Vyhlíška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Platnosť od 21.02.2018
Účinnosť od 23.02.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.02.2018 Aktuálne znenie