Nariadenie vlády č. 389/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019 (za 3 mesiace)
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.12.2019 Aktuálne znenie