Nariadenie vlády č. 386/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 451/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018