Oznámenie č. 384/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Platnosť od 27.12.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.