Zákon č. 370/2018 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019