Zákon č. 370/2018 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie