Vyhláška č. 37/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v znení vyhlášky č. 271/2017 Z. z.

Platnosť od 16.02.2018
Účinnosť od 01.03.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.02.2018