Zákon č. 367/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 30.12.2018

OBSAH