Oznámenie č. 36/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu

Platnosť od 15.02.2018

Pôvodný predpis

15.02.2018