Oznámenie č. 356/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa

Platnosť od 18.12.2018

Pôvodný predpis

18.12.2018