Zákon č. 350/2018 Z. z.Zákon o ochrane majetku v plynárenstve a o doplnení zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z.

Platnosť od 12.12.2018
Účinnosť od 12.12.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.12.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.12.2018