Rozhodnutie č. 349/2018 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 10.12.2018
Účinnosť od 10.12.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.12.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.12.2018