Zákon č. 343/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.12.2018
Účinnosť od 05.12.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.12.2018 Aktuálne znenie