Nariadenie vlády č. 342/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách

Platnosť od 04.12.2018
Účinnosť od 02.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.01.2019 Aktuálne znenie