Oznámenie č. 339/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami

Platnosť od 29.11.2018
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2018 v súlade s článkom 34 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 34 ods. 2.

OBSAH

Pôvodný predpis

29.11.2018