Oznámenie č. 326/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov

Platnosť od 22.11.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

Pôvodný predpis

22.11.2018