Zákon č. 320/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.11.2018
Účinnosť od 01.12.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2018 Aktuálne znenie