Oznámenie č. 316/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy

Platnosť od 16.11.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 27. novembra 2018 v súlade s článkom 11 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 27. novembra 2018.

Pôvodný predpis

16.11.2018