Vyhláška č. 31/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 06.02.2018
Účinnosť od 15.02.2018 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2018 - 31.08.2019

Pôvodný predpis

06.02.2018