Oznámenie č. 304/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty

Platnosť od 09.11.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 6 ods. 1.

304

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. októbra 2018 bola v Štrbe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty.

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.