Oznámenie č. 304/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o automatickej výmene informácií v oblasti dane z pridanej hodnoty

Platnosť od 09.11.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom 6 ods. 1.