Nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Platnosť od 06.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 324/2019 Z. z.

OBSAH

300

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. októbra 2018,

ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:


§ 1

Suma minimálnej mzdy na rok 2019 sa ustanovuje na

a) 520,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 2,989 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2017 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019.


Peter Pellegrini v. r.