Opatrenie č. 296/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

Platnosť od 22.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019