Opatrenie č. 296/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia

Platnosť od 22.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.10.2018