Oznámenie č. 293/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Platnosť od 22.10.2018

Pôvodný predpis

22.10.2018