Oznámenie č. 292/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

Platnosť od 22.10.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.