Vyhláška č. 29/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Platnosť od 06.02.2018
Účinnosť od 15.02.2018 do31.12.2018
Zrušený 396/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2018 - 31.12.2018

Pôvodný predpis

06.02.2018