Zákon č. 286/2018 Z. z.Zákon o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

(v znení č. 141/2019 Z. z.)

Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 29.05.2019