Uznesenie č. 285/2018 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018 zo 4. apríla 2018

Platnosť od 15.10.2018
Účinnosť od 15.10.2018