Opatrenie č. 280/2018 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona

Platnosť od 09.10.2018
Účinnosť od 01.01.2019