Oznámenie č. 28/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky o vykonávaní zmluvy o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.

Platnosť od 03.02.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. januára 2018 v súlade s článkom 9 ods. 1.