Oznámenie č. 276/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej

Platnosť od 03.10.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2018 v súlade s článkom 116 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. augusta 2018.

Pôvodný predpis

03.10.2018