Zákon č. 275/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.10.2018
Účinnosť od 02.10.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.10.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

02.10.2018