Oznámenie č. 27/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Holandského kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní

Platnosť od 03.02.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2018.

Pôvodný predpis

03.02.2018