Vyhláška č. 266/2018 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020

Platnosť od 25.09.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2021
Zrušený 292/2020 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 - 31.12.2021

Pôvodný predpis

25.09.2018