Vyhláška č. 265/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 341/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Martine

Platnosť od 25.09.2018
Účinnosť od 01.10.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.09.2018