Oznámenie č. 262/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

Platnosť od 20.09.2018

Pôvodný predpis

20.09.2018