Oznámenie č. 259/2018 Z. z.Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia zo 07.09.2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

Platnosť od 20.09.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Pôvodný predpis

20.09.2018