Oznámenie č. 258/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. S08321-2018-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Platnosť od 18.09.2018
Účinnosť do 31.12.2019
Zrušený 388/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.