Oznámenie č. 257/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry

Platnosť od 18.09.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 27. júla 2018 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Pôvodný predpis

18.09.2018