Oznámenie č. 256/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

Platnosť od 18.09.2018
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. apríla 2018. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2018.

OBSAH

Pôvodný predpis

18.09.2018