Oznámenie č. 255/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Platnosť od 18.09.2018
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 25. septembra 2018 v súlade s článkom 45 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 25. septembra 2018.