Oznámenie č. 25/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícii

Platnosť od 02.02.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 5. februára 2018 v súlade s článkom 26 ods. 1.

Pôvodný predpis

02.02.2018