Oznámenie č. 249/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk

Platnosť od 06.09.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2018 okrem § 3 ods. 1 a 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.