Oznámenie č. 248/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov

Platnosť od 04.09.2018

Pôvodný predpis

04.09.2018