Nariadenie vlády č. 247/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Platnosť od 30.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.08.2018