Nariadenie vlády č. 246/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.

Platnosť od 30.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.08.2018