Vyhláška č. 242/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 Aktuálne znenie