Oznámenie č. 239/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Platnosť od 23.08.2018

Pôvodný predpis

23.08.2018